EEG – Biofeedback

Hravá metoda, která pomůže malým i velkým jednou pro vždy.

Jaký je princip fungování metody EEG – Biofeedback?

Metoda EEG  Biofeedback využívá počítačové techniky. Dítě hraje počítačovou hru jen silou své myšlenky, přičemž je odměňované při navození vnitřního klidu a soustředění. Tím se učí mozek efektivnějšímu způsobu práce, který si zapamatuje a pak jej používá automaticky. Celý proces je veden individuálně podle potřeb dítěte speciálně vyškoleným odborníkem.

Pro metodu EEG – Biofeedback používáme speciální počítačový program, který převádí námi snímanou mozkovou aktivitu (EEG) do jednotlivých prvků počítačové hry, která zpětně dává informace o úspěšnosti tréninku pomocí zrakové a sluchové mozkové dráhy. Tím trénujeme mozek podle individuálních potřeb tak dlouho, než si nový způsob fungování zapamatuje a osvojí.

Výsledkem je, že se mozek hravou formou naučí lépe a efektivněji (s menším množstvím energie) využívat své schopnosti a kapacitu. Trvale přejde na nově naučený způsob regulace organismu (optimální vyladění EEG), čímž se odstraní dosavadní poruchy a obtíže.

EEG – Biofeedback je účinný v 60-90% případů, je to metoda nebolestivá, s trvalými a průkaznými výsledky u širokého spektra klientely. Pokud je u počátečních sezení reakce nervové soustavy patrná, ke zlepšení dochází vždy.

eeg-biofeedback

Jak vypadá tréninková hodina EEG – Biofeedback?

Klient uvolněně sedí v pohodlném křesle, na hlavě má na příslušných místech přiloženy snímací elektrody. Speciálně vytvořený program pro EEG – Biofeedback trénink umožňuje vyfiltrovat jednotlivá frekvenční pásma vycházející ze snímacích elektrod přes zesilovač EEG. Ta jsou promítnuta na monitor terapeuta a zviditelní poruchu.

Dalším programovým zpracováním jsou tato frekvenční pásma graficky a zvukově modifikována do jednotlivých prvků „počítačové hry“ na monitoru klienta. Ten sledováním monitoru vidí v reálném čase svou mozkovou aktivitu –EEG, kterou může vnímat a ovlivňovat. Využitím biologické zpětné vazby (biofeedbacku) přes zrakovou a sluchovou dráhu dostává jeho mozek informaci o své činnosti, tj. o tom, jak efektivně a patřičně frekvenční pásma využívá.

Opakovaným vnímáním této skutečnosti se mozek naučí pracovat bez chyb, kterých se dopouštěl v rámci poruchy a kvalitnější funkčnost si zafixuje natrvalo.

Které potíže lze úspěšně odstranit metodou EEG – Biofeedback?

  1. Profesní, kondiční trénink u klientů, kteří potřebují podávat vrcholný výkon, tzn. potřebují efektivní činnost svého mozku, ať už v souvislosti se zaměstnáním nebo zálibami – studenti, duševně pracující profesionálové – manažeři, operátoři, piloti, vrcholoví sportovci atd. Tréninkem EEG – Biofeedback dochází vždy ke zvýšení účinnosti synapsí neuronů, neuromodulaci, vlivem opakované aferentní stimulace.
  2. EEG – Biofeedback odstraňuje poruchy pozornosti, poruchy učení a chování, hyperaktivního syndromu, specifických poruch učení, což znamená, že EEG –Biofeedback koriguje lehké mozkové dysfunkce (LMD).
  3. V průběhu terapie metodou EEG – Biofeedback se snižuje impulzivita, těkavost, neklid, agresivita, zklidní se chování, posílí vůle, zlepší se ovládání.
  4. Také poruchy spánku, úzkostné poruchy a panické ataky, depresivní ladění, nadměrnou trému a napětí při výkonech pomáhá EEG – Biofeedback zlepšit.
  5. Velmi úspěšně EEG – Biofeedback trénink pomáhá omezit počet a intenzitu záchvatů epilepsie.
  6. Zlepšit je možné pomocí EEG – Biofeedback sezení i stavy po úrazech hlavy, poranění mozku, usnadní se rehabilitace při dětské mozkové obrně nebo i po cévních mozkových příhodách.