Lehká mozková dysfunkce

Lehká mozková dysfunkce – zkratka LMD je pojem v naší zemi vžitý pro poruchu pozornosti. Označení LMD je stále velmi časté, i když neodpovídá MKN-10 – systém mezinárodní klasifikace nemocí. Pojem LMD (lehká mozková dysfunkce) nerozlišuje, zda se jedná o poruchu pozornosti provázenou hyperaktivitou či poruchu pozornosti bez hyperaktivity.

 Modernější označení pro poruchy pozornosti jsou nyní:

ADD ( Attention Deficit Disorder = porucha pozornosti)

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)


Příčiny LMD (Lehké mozkové dysfunkce):

1. Genetické příčiny LMD: Lehká mozková dysfunkce se často vyskytuje v rodinách, kde i jiní rodinní příslušníci měli problémy s chováním a pozorností. Tato příčina zatím nelze léčit a ovlivnit.

2. Poškození mozku při problémovém těhotenství nebo porodu způsobené nejčastěji hypoxií ( chvilkovým nedostatkem kyslíku) Děti s touto příčinou se mohou vyskytnout v kterékoliv rodině.

3. Užívání alkoholu a drog během těhotenství poškozují plod.

4. Nedostatkem dopaminu v těle (Dopamin je látka uplatňující se při přenosu nervových signálů).

lehká mozková dysfunkce

Projevy LMD (Lehká mozková dysfunkce)

Dítě postižené LMD se projevuje jako neklidné, nepozorné, zlobivé. Nedokáže se delší dobu soustředit ani na hru ani na učení. Chce být za každou cenu středem pozornosti. Tyto děti jsou velice impulsivní (dříve konají, než myslí) Některé nejsou schopné zvládat základní pravidla společenského chování. Vzhledem k výše uvedenému, mají tyto děti velký problém s rodinou, ve škole i s jejich vrstevníky. Z těchto konfliktů pro ně pramení samé zklamání a bludný kruh se uzavírá, děti se stahují do sebe či naopak se snaží na sebe strhnout pozornost negativním chováním.

Možnosti nápravy LMD (Lehké mozkové dysfunkce)

1. EEG – Biofeedback

Touto metodou se u dítěte zábavnou formou napomáhá k harmonizaci mozkové aktivity a k rychlejšímu vyzrávání nervové soustavy. Metoda využívá počítačové techniky. Dítě ovládá počítačovou hru jen silou své myšlenky, za což je odměňované ve chvíli, kdy u něj dojde k navození vnitřního klidu a soustředění. Mozek se tak učí efektivnějšímu způsobu práce, který si zapamatuje a poté používá automaticky. Tuto metodu doporučuje řada lékařů, psychologů i speciálních pedagogů.

2. Rodinná psychoterapie

Do této terapie bývá nezbytné zahrnout celou rodinu, protože při výskytu LMD dítěte, většinou trpí vztahy mezi všemi jejími členy. Tento proces je zdlouhavý a vyžaduje hodně času, úsilí, trpělivosti všech zúčastněných.

3. Farmakoterapie – léky.

O léčbě farmaky rozhoduje vždy lékař. U některých dětí vede podávání farmak ke snížení impulzivity a zlepšení soustředění.